Syyskokous Kuokkalan Kartanossa 25.11.2022

Sääntömääräinen syyskokous 25.11.2022

Aika: 25.11.2022, kello 18.30 –
Paikka: Kuokkalan Kartano

________________________________________________________________________________

Kokouksen esityslista

Kokouksen avaus
a.) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat
b.) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 a.) käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

2 b.) päätetään hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja ja/tai toiminnantarkastajien ja muiden luottamushenkilöiden palkkioista ja kulukorvausten perusteista

c) päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksuista 2023 sekä seniorien avustuksesta vuodelle 2023

d) käsitellään hallituksen esittämä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n ilmoituksen jäsenmaksuista ja yhdistykselle tulevasta jäsenmaksu palautteesta.

2023 osalta liiton hallitus käsittelee ja tekee esityksen liiton valtuuston kokoukseen 25.11.2022

3.a) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
3.b) päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä yhdistyksen sääntöjen 17. pykälän mukaan (10 jäsentä ja 4 varajäsentä)

3.c) valitaan uusien sääntöjen 17. pykälän mukaisesti hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja hallituksen varajäsenet

d) valitaan yhdistyksen tilin- ja/tai toiminnantarkastajat uusien sääntöjen 17. pykälän mukaisesti

4. käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet

päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta

6.a) päätetään Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n valtuustolle ja liittokokoukselle tehtävistä aloitteista

6.b) valitaan yhdistyksen ehdokkaat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n luottamustehtäviin

MMA:n liittokokous kausi kestää touko-elokuuhun 2025 asti, joten ehdokkaita ei nyt valita.

K-S Mma Ry:n edustajana toimii Kimmo Tulkki.

käsitellään muut kokoukselle toimitetut asiat

käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä

Kokouksen päättäminen

Sääntömääräinen syyskokous 2023